Menu
Your Cart

Verzend en retourinformatie

Retour sturen van een product


Voldoet een product niet aan uw verwachtingen?

Bij het kopen op afstand heeft u als klant van zaanhaven.nl het recht op een zichttermijn van 14 dagen, na ontvangst van de bestelling. Dit betekent dat u een product zonder opgaaf van reden mag terugsturen. Het product dient wel in de originele verpakking te worden geretourneerd, indien redelijkerwijs mogelijk. 

Wij adviseren de verzenddoos en de originele verpakking altijd zorgvuldig open te maken, zodat u deze eventueel weer kunt gebruiken om de bestelling terug te sturen. Ook producten die u in de winkel koopt, mag u binnen 30 dagen ruilen.


Online kopen = 14 dagen zichttermijn

Voor bestellingen die u via internet doet, geldt de Wet Kopen op Afstand. Tijdens deze 14 dagen mag u het product bekijken en proberen, zoals u dat ook in onze fysieke winkel zou kunnen doen. Het product mag in geen enkele hoedanigheid gebruikt of gepast worden.

Wilt een product binnen 14 dagen retour sturen? Neem contact op met de klantenservice, U ontvangt binnen drie werkdagen een e-mail met hierin de instructies voor het retourzenden van het product. Het is helaas niet mogelijk de bestelling bij de chauffeur om te ruilen of mee terug te geven. Wij vertellen u hoe u het beste uw bestelling retour kunt sturen. Als u een product retour heeft gestuurd en het blijkt dat u recht heeft op teruggave van het volledige aankoopbedrag, dan ontvangt u het bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen op het bij ons bekende rekeningnummer. 
Verzendkosten vallen nooit onder deze teruggaven. 

Wij adviseren u om een bewijs van retour zenden te vragen bij uw verzender.


Een verkeerd of beschadigd product geleverd? 

Het kan voorkomen dat een van de producten, ondanks onze zorg voor de producten, schade oploopt door bijvoorbeeld de levering. Is een product beschadigd dan willen we u vragen om contact op te nemen met de klantenservice. Wij raden aan om bij ontvangst van uw bestelling de juistheid en staat van de geleverde producten te controleren. Ook als u niet het juiste product ontvangen heeft, vragen we u op het contact op te nemen met de klantenservice. 

Als u een product retour heeft gestuurd en het blijkt dat u recht heeft op teruggave van het volledige aankoopbedrag en de verzendkosten voor de heenzending, dan ontvangt u het bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen op het bij ons bekende rekeningnummer. 


Kan ik een product retour brengen in de winkel?

U kunt een online gekocht product ook terugbrengen of retourneren bij onze winkel in Zaandam. 


-------------------------------------


Returning a productDoes a product not meet your expectations?

When buying remotely, you, as a customer of zaanhaven.nl, have the right to a period of sight of 14 days, upon receipt of the order. This means that you may return a product without giving any reason. The product must be returned in its original packaging, if reasonably possible.


We recommend that you always carefully open the shipping box and the original packaging so that you can use it again to return the order. You can also exchange products that you buy at the store within 30 days.
Buy Online = 14 days View term

For orders that you make via the Internet, the purchase distance law applies. During these 14 days, you are allowed to view and try the product, as you could do in our physical shop. The product may not be used or fitted in any capacity.


Would you like to return a product within 14 days? Please contact customer service, you will receive an e-mail within three working days with instructions for Retourzenden the product. Unfortunately it is not possible to exchange or return the order to the driver. We will tell you how best to return your order. If you have returned a product and it appears that you are entitled to return the entire purchase amount, you will receive the amount as soon as possible and at the latest within 14 days on the account number known to us.
Shipping costs are never covered by these refunds.

We advise you to request proof of return from your sender.


Delivered a wrong or damaged product?

It is possible that one of the products, despite our care for the products, can be damaged by, for example, delivery. If a product Is damaged, we would like to ask you to contact customer service. Upon receipt of your order, we recommend that you check the accuracy and condition of the delivered products. Even if you have not received the right product, we ask you to contact customer service.

If you have returned a product and it appears that you are entitled to return the full purchase amount and the shipping costs for the heenzending, you will receive the amount as soon as possible and at the latest within 14 days on the account number known to us.


Can I return a product to the store?

You can also bring back or return an online purchased product to our shop in Zaandam.


Wij gebruiken ook cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.