Menu
Your Cart

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.zaanhaven.nl

Zaanhaven B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Zaanhaven, verleent u hierbij toegang tot https://www.zaanhaven.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Zaanhaven behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op https://www.zaanhaven.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Zaanhaven B.V.

Beperkte aansprakelijkheid

Zaanhaven spant zich in om de inhoud van https://www.zaanhaven.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op https://www.zaanhaven.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zaanhaven.

In het bijzonder zijn alle prijzen op https://www.zaanhaven.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Zaanhaven.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zaanhaven, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Wij gebruiken ook cookies
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.